سامانه ثبت نام و اطلاع رسانی وسیله های نقلیه تاریخی و فعالیت اتومبیلرانی

جدیدترن خبرها و اطلاعیه ها

جدیدترین خبرها

راه اندازی سامانه جدید خدمات اتومبیلرانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی (1396/1/29)
با هدف بهبود و تجمیع و تسریع خدمات اتومبیلرانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برای متقاضیان دریافت پلاک تاریخی-خروج وسیله های نقلیه از کشور-خدمات خودرویی-و ارسال و دریافت سوالات و درخواست ها سامانه جدید راه اندازی گردید.