سامانه ثبت نام و اطلاع رسانی وسیله های نقلیه تاریخی و فعالیت اتومبیلرانی

ثبت نام اولیه

فرم ثبت نام

 
نهاد/سازمان
موسسه/شرکت
حقیقی
نوع متقاضی:
*
نام و نام خانوادگی:
یا نام
موسسه/شرکت:
یا نهاد/سازمان
:
در فرم زیر:
 برای موسسات و شرکت ها "
شماره ثبت"
برای نهاد ها و سازمان ها "
کد ملی معرف" 
*
کدملی:

*

تکرار کدملی:
*

آدرس ایمیل:

*

تکرار آدرس ایمیل:

*

شماره تماس فوری(موبایل) :

   
کد امنیتی فوق را وارد کنید