سامانه جدید اتومبیلرانی افتتاح گردید.

همزمان با اعیاد مبارک عید قربان و عید فطر با استعانت از خداوند متعال سامانه جدید اتومبیلرانی با قابلیت ها و امکانات جدید رونمایی گردید.