تماس با ما

اداره اتومبیلرانی
دبیرخانه صیانت از خودروهای تاریخی

تهران: خیابان فیاض بخش - نبش کوچه جهانگردی - پلاک 33
شماره تماس:
66749970 الی 4

آدرس الکترونیکی : icvc.reg@tac.org.ir